Πληροφορίες
Ενώσεις ΣυντακτώνΤίτλος

Τηλέφωνο

Fax

Σχετικός Ιστότοπος

E-mail

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.)

210-36.39.881

210-36.25.769

www.poesy.gr

press@poesy.gr

Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

210-36.32.601-5

210-36.32.608

www.esiea.gr

info@esiea.gr

Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ)

2310-27.08.26, 2310-24.35.72

2310-22.03.49 26.08.30

www.esiemth.gr

eshmetbc@esiemth.gr

Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος Εύβοιας

24210-32.885

24210-23.374

www.pressunion.gr

pressun@pressunion.gr

Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων

2610-31.71.60

2610-31.71.59

www.esiepin.gr

info@esiepin.gr

Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.)

210-36.36.039

210-36.38.627

www.espit.org

espit@otenet.gr

Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (E.A.Ξ.Τ.)

210- 36.37.318 210-36.05.035

210-36.05.035

 

frpress@otenet.gr