Πληροφορίες
Ενώσεις Ιδιοκτητών Εντύπων ΜΜΕΤίτλος

Τηλέφωνο

Fax

Σχετικός Ιστότοπος

E-mail

Ένωση Iδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α)

210-72.09.810

210-72.91.989

www.eihea.gr

postmaster@eihea.gr

Ένωση Iδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων (Ε.Ι.Η.Ε.Ε)

210-36.24.651, 210-36.30.058

210-36.23.546

www.localpress.gr

eihee@otenet.gr

Ένωση Iδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου

210-38.14.623

210-38.11.360

www.eiet.gr

 

Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε)

210-82.28.996, 210-82.54.399

210-82.54.398

www.regionalpress.gr

sepe@internet.gr

Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Εβδομαδιαίου Περιφερειακού Τύπου (Σ.Ι.Ε.Π.Τ.)

210-32.33.100

210-32.33.150

www.siept.gr

siept@siept.gr

Ένωση Δημοσιογράφων Iδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ)

210-72.20.875

210-72.15.128

www.edipt.gr

info@edipt.gr

Ένωση Ιδιοκτητών Εκδοτών Τοπικών Εφημερίδων Αττικής (Ε.Ι.Ε.Τ.Ε.Α.)

210-65.61.768

210-65.14.601

www.atticanet.gr

info@atticanet.gr

Ένωση Ιδιοκτητών Τοπικών Ημερήσιων & Εβδομαδιαίων Εφημερίδων Αττικής

210-33.87.580

210-33.87.578

eitheea@otenet.gr

 


 

Ενώσεις Συντακτών