ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εν μέσω καλοκαιριού και παρά τις συντονισμένες ενέργειες που έκανε το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ σε συνεργασία με τις άλλες ενώσεις Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που συνεργαζόμαστε, την Ένωση Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), το Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) και την Ένωση Ιδιοκτητών Τοπικών Ημερήσιων και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων Αττικής (ΕΙΤΗΕΕΑ), για τις οποίες σας είχαμε ενημερώσει αναλυτικά σε προηγούμενη εγκύκλιο, ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τον Τύπο 4487/09.08.2017.

Ο νέος νόμος προβλέπει τη Σύσταση Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης. Στο Μητρώο αυτό μπορούν να ενταχθούν οι εφημερίδες Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που περιλαμβάνονται στο Νόμο 35478/2007, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος 4487 στα άρθρα 13-17.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του νέου νόμου

  1. «Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ISSN).
  2. Κατά τη διανομή, πώληση και επιστροφή εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και από επιχειρήσεις πώλησης εφημερίδων και περιοδικών διενεργείται ηλεκτρονική σάρωση της ανωτέρω ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα και πιστοποιείται η ποσότητα των φύλλων ή των τευχών.
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης επιβάλλεται στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων, πρόστιμο ανά παράβαση ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανάλογα με τον τζίρο της επιχείρησης, τη συχνότητα και το είδος της παράβασης.
  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η διαδικασία διανομής, πώλησης και επιστροφής των εντύπων, η διαδικασία ελέγχου και επιβολής των προστίμων, η διαδικασία συγκέντρωσης και δημοσιοποίησης των στοιχείων κυκλοφορίας των εντύπων, καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό ή τεχνικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού
  5. Τα πρακτορεία τύπου υποχρεούνται να αποστέλλουν εβδομαδιαίως στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αναλυτική κατάσταση ποσοτικών στοιχείων διανομής, επιστροφών και πωλήσεων των περιοδικών και των φύλλων των εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, όπως αυτά αποτυπώνονται στα έντυπα εκκαθαρίσεων που εκδίδουν προς τις εφημερίδες και τα περιοδικά.
  6. Η ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα θα τεθεί σε λειτουργία έως 31.5.2018.»

(Συνημμένα θα βρείτε ολόκληρο το ΦΕΚ 116/2017 με το Νόμο 4487.)

Επειδή υπάρχουν πολλές ασάφειες και ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα με τα barcodes για τα συνδρομητικά έντυπα, η ΕΔΙΠΤ έχει ζητήσει διευκρινήσεις από το Υπουργείο ΨΗΦΠΤΕ.

Το Προεδρείο της ΕΔΙΠΤ συμμετείχε από κοινού με τις άλλες ενώσεις Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου σε μία σειρά από συσκέψεις με τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας κ. Ε. Κρέτσο και τους Συμβούλους του, προβάλλοντας τις θέσεις των Ενώσεών μας για το νέο νόμο. Επίσης, συμμετείχαμε σε πληθώρα συναντήσεων με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προκειμένου να εκθέσουμε τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας. Αποστείλαμε και μεμονωμένα ως ΕΔΙΠΤ και από κοινού με τις άλλες ενώσεις, επιστολές διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό ΨΗΦΠΤΕ κ. Ν. Παππά και καταθέσαμε σε όλους τους αρμόδιους και στους εκπροσώπους των κομμάτων υπομνήματα με τις θέσεις μας (μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΤ www.edipt.gr). Όμως, παρόλα αυτά, δεν ικανοποιήθηκαν ούτε στο ελάχιστο τα αιτήματά μας από την πολιτική ηγεσία.

Το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα αγωνίζεται με όποιους τρόπους μπορεί, προκειμένου να συμβάλλει στην επιβίωση των εντύπων των μελών της Ένωσής μας.

 

Δείτε το Νόμο


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ GDPR ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΔΙΠΤ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ


Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των απασχολούμενων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και των ιδιοκτητών


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/3/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2018


Εφαρμογή του barcode στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων


ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Γ. ΚΑΡΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΙΠΤ


Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Γεώργιος Καρράς υπέβαλλε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό ΨΗΦΠΤΕ κ. Νίκο Παππά σχετικά με την κατάργηση του μειωμένου ταχυδρομικού τέλους για τα έντυπα των μελών της ΕΔΙΠΤ.
Η ερώτηση συζητήθηκε σήμερα 16.02.2018 στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, όπου ο κ. Καρράς ζήτησε από τον Υπουργό κ. Παππά τον επανακαθορισμό των κριτηρίων για την επαναφορά του μειωμένου ταχυδρομικού τέλους για τα μέλη της ΕΔΙΠΤ τονίζοντας ότι ο αποκλεισμός της συγκεκριμένης κατηγορίας εντύπων από το μειωμένο τέλος όχι μόνο πλήττει το - παγκοσμίως κατοχυρωμένο - δικαίωμα στην πληροφόρηση, αλλά και δημιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνισμού σε βάρος τους, αντί να άρει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, που ήταν εξάλλου και το ζητούμενο της σχετικής σύστασης του ΟΟΣΑ, την οποία επικαλέστηκε ο Υπουργός. Μάλιστα τόνισε ότι η επαναφορά του μειωμένου ταχυδρομικού τέλους για τα έντυπα της ΕΔΙΠΤ δεν θα έχει δημοσιονομική επίπτωση, αλλά αντιθέτως θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα των εντύπων περιοδικής κυκλοφορίας (15θήμερα και μηνιαία).
Κατόπιν αυτών, ο Υπουργός ΨΗΦΠΤΕ κ. Ν. Παππάς απάντησε ότι νομοθετικά εφάρμοσε κατά γράμμα τις συστάσεις της Γ΄ εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια αλλαγών, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε διάλογο με το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ και προέτρεψε το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ να αρχίσει το διάλογο και με τα ΕΛΤΑ , προκειμένου να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις.

https://www.youtube.com/watch?v=JnlV4k27jSg&feature=youtu.be

 

12345678910...