ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΔΙΠΤΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τα Μέλη της ΕΔΙΠΤ προσκαλούνται σε έκτακτη ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 στα γραφεία της ΕΔΙΠΤ (Βασιλίσσης Σοφίας 25, 3ος όροφος), με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ασφάλιση στον ΕΔΟΕΑΠ και την ειδική εργοδοτική εισφορά του 2 % επί του ετήσιου κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων ΜΜΕ.

Στη συνάντηση θα παρευρίσκονται για διευκρινήσεις τόσο η Νομική  Σύμβουλος όσο και  οι Οικονομικοί Σύμβουλοι της ΕΔΙΠΤ.

Επειδή τα θέματα που θα συζητηθούν είναι μείζονος σημασίας, θεωρούμε χρήσιμη και αναγκαία την παρουσία όλων των μελών της ΕΔΙΠΤ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                           Η Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Σαββάκης                          Πέννυ Καλύβα