Έχετε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας περίπτερο ;


Για να αγοράσετε ένα αντικείμενο από το ηλεκτρονικό μας περίπτερο, θα πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό.
Εάν έχετε ήδη έναν λογαριασμό, πατήστε εδώ για να συνδεθείτε.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε εύκολα και γρήγορα να δημιουργήσετε έναν πατώντας εδώ.

κεντρική

Όροι χρήσης Ηλεκτρονικού Περιπτέρου

Η χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτήν και του υλικού της υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Η με οποιανδήποτε τρόπο πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση της (συμπεριλαμβανομένης και της απλής και μόνο πλοήγησης) δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των Ορων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Η Ενωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Ορους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Ενωση και οι υπάλληλοί της δε φέρουν καμμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε χρήστη/τρίτου για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως ή για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική , ειδική ) τυχόν προκύψει σε σχέση με τη συναλλαγή του χρήστη με τις προβαλλόμενες στην ιστοσελίδα επιχειρήσεις ( ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τη μη εκπλήρωση ή την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των προβαλλομένων στην ιστοσελίδα επιχειρήσεων, το κλείσιμο των επιχειρήσεων αυτών κ.λ.π.) και σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ανεξαρτήτως αν η Ενωση είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτήν την πιθανότητα ούτε οφείλει καμμία αποζημίωση για την ως άνω αιτία.